Om Bit Factory

 

Bit Factory ble etablert i Oslo i 2009. Vi ønsker å stå bak enkle, men geniale applikasjoner som gir din smarttelefon nye bruksområder.

Vi stiller strenge krav til utviklingen av applikasjoner, og vi deler arbeidet inn i fire faser som alle har like stor betydning for oss.

Design
Vi i Bit Factory setter stor pris på god design, både i form av brukergrensesnitt og det rent estetiske. Derfor legger vi stor vekt på dette, når vi selv utvikler programvare. Gjennom grundige analyser av bruksmønstere, forsøker vi å komme frem til den optimale navigasjonsstrukturen, og plasseringen av ulike programelementer. Applikasjonen skal både se og føles naturlig i bruk.

Programmering
Å utvikle en applikasjon til dagens smarttelefoner og nettbrett, er alt annet enn en triviell oppgave. Utviklingen av kode både for selve applikasjonen, men også bakenforliggende databaser, krever mye tid og dedikasjon.

Vi har et mål om at vår kode skal være lett, fleksibel og fri for feil. Et ambisiøst mål for alle som kjenner til arbeidet som ligger bak.

Testing
Like viktig som design og programmering, er testing av programvaren. Testingen pågår på alle stadier i utviklingen, men er spesielt viktig før en lansering. Derfor er vi svært opptatt av å sette av nok tid til et grundig arbeid i denne fasen. Her går vi gjennom alle tenkelige og utenkelige bruksscenarier, for å avdekke feil enten i design, brukergrensesnitt eller programmeringen.

Oppfølging
Uansett hvor mye tid vi legger ned i de foregående fasene, er det ikke til å komme bort i fra at feil kan oppstå. Dersom du henvender deg til oss, fordi du har problemer med en applikasjon, skal du alltid få svar. Vi skal også gjøre vårt ytterste for at eventuelle feil blir rettet raskt.

Vi tror summen av godt arbeid i de fire ulike fasene, skaper grunnlaget for en solid applikasjon. Vårt mål er at du som sluttbruker ikke skal reflektere over at du benytter en applikasjon. Den skal i stede være en naturlig del av hverdagen din.